CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Georg Hugo Wiltzer

Georg Hugo Wiltzer

1839 - 1840

30. janvāra pusnaktī miris un 4. februāra pēcpusdienā apbedīts Georgs Hugo, aptiekāra Georga Vilcera un viņa sievas Henrietes dēls, dzimis Cēsīs, 1 gadu vecs. Nāves cēlonis – smadzeņu iekaisums.

LVVA, 235.f., 4.apr., 524.lieta, 9.lp. (Cēsu ev.-lut. vācu draudzes 1840.g. mirušo reģistrs, Nr.10)

Māte

Anna Henriet Wiltzer (1812-1843)