CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Friedrich Lutz

Friedrich Lutz

1811 - 1884

27. aprīlī miris drēbniekmeistars Frīdrihs Lucs, 72 gadus un 7 mēnešus vecs, precējies. Nāves cēlonis – marasms. Apbedīts 3. maijā.

LVVA, 235.f., 7.apr., 89.lieta, 99.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1884.g. mirušo reģistrs, Nr.10)

Nr. 176. Drēbniekmeistars Georgs Frīdrihs Lucs, 1849.g. pierakstīts no Mārcienas pagasta, 39 g. v.; viņa sieva Katrīna, dzim. Lisovska, 24 g. v., meita Amālija Doroteja, 2 g. v.

LVVA, 77.f., 14.apr., 109.lieta, 41.lp. (Cēsu pilsētas cunftīgo, nodevām un rekrūšu došanai pakļauto namnieku dvēseļu revīzijas akts, 1850.g. 23.oktobris)

Sieva

Amalie Lutz (1832-1906)