CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Friedrich Gustav Leybold

Friedrich Gustav Leybold

1785 - 1854

9.janvārī 8os no rīta miris, 19.janvārī apglabāts. Cēsu pilsēta, bijušais rātskungs Frīdrihs Gustavs Leibolds, dzimis Rīgā, 69 gadus vecs, precējies. Nāves cēlonis – paralīze (Lähmung).

LVVA, 235.f., 4.apr., 538.lieta, 8.lp. (Cēsu pilsētas vācu ev. lut. draudzes 1854.g. mirušo reģistrs, Nr.4)

Sieva

Henriette Leybold (1787-1863)