CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Ernst Knoch

Ernst Knoch

1841 - 1874

11. martā miris un 20. martā apbedīts lauksaimnieks Ernsts Knohs, dzimis Bilskas muižā, 33 gadus vecs, precējies. Nāves cēlonis – dilonis. Miris Akenstakas muižā.

LVVA, 235.f., 4.apr., 557.lieta, 23.lp. (Cēsu pilsētas vācu draudzes 1874.g. mirušo reģistrs, Nr.5)