CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Emmy Balzer

Emmy Balzer

1852 - 1908

14. jūlijā divos rītā mirusi un 19. jūlijā apbedīta Emmija Ženija Līna Balcere, dzim. Holsta, dzimusi Lustiverē, 56 gadus veca, precējusies. Nāves cēlonis – sirds slimība (болезнь сердца). Mirusi Pleskavas guberņā, apbedīta Cēsīs.

LVVA, 235.f., 15.apr., 676.lieta, 35.lp. (Cēsu pilsētas vācu draudzes 1908.g. mirušo reģistrs, Nr.16)

Vīrs

August Balzer (1852-1918)