CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Emma Pohl

Emma Pohl

1857 - 1859

15. janvārī mirusi un 21. janvārī apbedīta Emma Marija Alīde, miesniekmeistara (Knochenhauermeistar) Karla Pola un viņa sievas Karolas, dzim. Lundberga, meita, dzimusi Cēsīs, 1 ¼ gadus veca. Nāves cēlonis – vājums (Siechtum).

LVVA, 235.f., 4.apr., 518.lieta, 29.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1859.g. mirušo reģistrs, Nr.1)

Tēvs

Carl Friedrich Ernst Pohl (1823-1882)

Māte

Caroline Alide Pohl (1824-1869)