CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Emma Lieschcke

Emma Lieschcke

1848 - 1912

16. augustā divpadsmitos dienā mirusi un 19. augustā apbedīta Emma Līške, dzim. Petersone, dzimusi Cēsīs, 64 gadus un 5 mēnešus veca, atraitne. Nāves cēlonis – sirds paralīze.

LVVA, 235.f., 15.apr., 676.lieta, 84.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1912.g. mirušo reģistrs, Nr.22)

Tēvs

Friedrich Peterson (1815-1856)

Vīrs

Robert Lieschcke (1837-1911)