CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Emilie Hedwig Böhm

Emilie Hedwig Böhm

1861 - 1863

13. jūnijā mirusi un 16. jūnijā apbedīta Emīlija Hedviga Bēma, skolu inspektora Kristiana Bēma un viņa sievas Alīdes meita, dzimusi Cēsīs, 2 gadus un 2 mēnešus veca. Nāves cēlonis – angīna (Rachenbraune).

LVVA, 235.f., 4.apr., 546.lieta, 11.lp. (Cēsu ev.-lut. vācu draudzes 1863.g. mirušo reģistrs, Nr.14)

Tēvs

Christian Boehm (1823-1888)

Māte

Emilie Boehm (1839-1902)