CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Ella Warpoga

Ella Warpoga

1891 - 1891

21.jūnijā 8os no rīta mirusi, 24.jūnijā apglabāta strādnieka Dāvja Varpogas un viņa sievas Zanes meita Ella Paulīne Varpoga. Dzimusi Cēsīs, 5 nedēļas veca, bērns. Nāves cēlonis – vājums (Schwache)

LVVA, 235.f., 7.apr., 98.lieta, 21.lp. (Cēsu pilsētas latviešu draudzes 1891.g. mirušo reģistrs, Nr.20)

Tēvs

Dahw Warpoga (1832-1908)

Māte

Sanne Warpoga (1851-1927)