CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Ella Sommer

Ella Sommer

1884 - 1885

15. septembrī 7os vakarā mirusi un 18. septembrī pusdienlaikā apbedīta Ella, ormaņa (Fuhrmann) Pētera Zommera un viņa sievas Trīnes meita, dzimusi Cēsīs, 1 gadu un 8 mēnešus veca. Nāves cēlonis - difterija.

LVVA, 235.f., 4.apr., 515.lieta, 405.lp. (Cēsu pilsētas latviešu draudzes 1885.g. mirušo reģistrs, Nr.31)

Tēvs

Peters Sommer (1851-1912)