CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Elise Held

Elise Held

1812 - 1860

3. augustā mirusi un 8. augustā apbedīta meldermeistara sieva Elīze Helda, dzim. Kronberga, 49 gadus veca, precējusies. Nāves cēlonis – krūšu slimība.

LVVA, 235.f., 4.apr., 518.lieta, 32.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1860.g. mirušo reģistrs, Nr.20)