CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Eleonore Silbert

Eleonore Silbert

1821 - 1888

30. septembrī 11os priekšpusdienā Vaidavas dzirnavās mirusi Eleonora Vilhelmīne Sofija Zilberte, dzim. Clavinius, dzirnavnieka atraitne, dzimusi Lielstraupē, 68 gadus 5 mēnešus un 9 dienas veca. Nāves cēlonis – sirdskaite (Herzeleiden). Apbedīta 6. oktobra pēcpusdienā.

LVVA, 235.f., 7.apr., 89.lieta, 264.lp. (Cēsu pilsētas vācu draudzes 1888.g. mirušo reģistrs, Nr.26)

Vīrs

Christoph Johann Silbert (1818-1874)