CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Eduard Aissilneek

Eduard Aissilneek

1846 - 1900

20. februārī 7os vakarā miris un 1. martā pusdienlaikā apbedīts akcīzes ierēdnis Eduards Aizsilnieks, miris Kupišķos, Kauņas guberņā, dzimis Barkavā, 53 gadus un 11 mēnešus vecs. Nāves cēlonis – kuņģa slimība (от болезни желудка).

LVVA, 235.f., 12.apr., 115.lieta, 10.lp. (Cēsu pilsētas vācu ev.-lut. draudzes 1900.g. mirušo reģistrs, Nr.5)