CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Dietrich Reimers

Dietrich Reimers

1826 - 1897

21. septembrī 3:30 pēcpusdienā miris un 24. septembra pusdienlaikā apbedīts kolēģijas padomnieks Dītrihs Kristofs Vilhelms Reimerss, dzimis Jelgavā, 71 gadu un 5 mēnešus vecs, precējies. Nāves cēlonis – asiņaina caureja.

LVVA, 235.f., 12.apr., 112.lieta, 13.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1897.g. mirušo reģistrs, Nr.41)

Cēsis. Par krievu valodas skolotāju pieņemts Ditrihs Reimers, dzimis Jelgavā, izglītību ieguvis Tērbatas skolotāju institūtā un pedagoģijas augstākajā institūtā. 22 gadus vecs.

Inland, 03.05.1848

Cēsu apriņķa skolas krievu valodas skolotājs kolēģijas asesors Ditrihs Reimers ir ticis pārcelts par krievu valodas skolotāju uz Tērbatas ģimnāziju.

Rigasche Zeitung, 10.08.1867

Sieva

Alide Reimers (1830-1908)