CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Constantin Aidnik

Constantin Aidnik

1887 - 1888

22. aprīlī miris Hermanis Oto Konstantīns, Johana un Katarīnas, dzim. Ērhardes, dēls, dzimis Cēsīs, 10 mēnešus un 6 dienas vecs. Nāves cēlonis – krampji (Krampfe). Apbedīts 25. aprīlī.

LVVA, 235.f., 7.apr., 89.lieta, 252.lp. (Cēsu pilsētas vācu draudzes 1888.g. mirušo reģistrs, Nr.12)

Tēvs

Johann Aidnik (1847-1919)

Māte

Catharina Aidnik (1856-1919)

Brālis

Edgar Aidnek (1884-1885)

Adam Aidnik (1885-1889)

Māsa

Margarethe Aidnik (1890-1918)