CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Christine Kronnberg

Christine Kronnberg

1848 - 1873

17. aprīlī mirusi un 22. aprīlī apbedīta Kristīne Kronberga, dzimusi Palsmanē, 24 gadus veca, neprecējusies. Nāves cēlonis – asiņošana pēc priekšlaicīgām dzemdībām.

LVVA, 235.f., 4.apr., 515.lieta, 355.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. latviešu draudzes 1873.g. mirušo reģistrs, Nr.13)