CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Christine Grimm

Christine Grimm

1840 - 1888

Līgavainis: Grimms Johaness Konstantīns (Grimm Johannes-Constantin), dzimis 1855.gada 29.aprīlī, Cēsīs, neprecējies, virvju vijējs (Seiler). Līgavaiņa vecāki: Heinrihs Gustavs (Heinrich-Gustav) un Katarīna Adelheide dzim.Ringa (Katharine-Adelheid geb. Ring). Līgava: Klingenberga Kristīne (Klingenberg Christine), dzimusi 1841.gada 4.aprīlī Strīķu muižā, atraitne. Līgavas vecāki: Mārcis un Anna dzim. Kāķis (Kahķis). Izsludināšanas laiks: 1888.gada 5., 12., 19. jūnijs.

LVVA, 235.f., 7.apr., 88.lieta, 70.lp. (Cēsu pilsētas ev.luter. vācu draudzes 1888.g. laulāto reģistrs, Nr.14)

19.jūnijā salaulāti Johannes Konstantīns Grimms (Johannes Konstantin Grimm) un Kristīne Klingenberga (Christine Klingenberg).

LVVA, 235.f., 4.apr., 515.lieta, 246.lp. (Cēsu pilsētas ev.luter. latviešu draudzes 1888.g. laulāto reģistrs, Nr.6)