CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Charlotte Wilcke

Charlotte Wilcke

1843 - 1911

10. martā vienpadsmitos rītā mirusi un 13. martā apbedīta Šarlote Marija Eleonora Vilke, dzimusi Cēsīs, 69 gadus un 8 mēnešus veca, neprecējusies. Nāves cēlonis – sirds paralīze.

LVVA, 235.f., 15.apr., 676.lieta, 30.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1911.g. mirušo reģistrs, Nr.72)