CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Charlotte Carolina Stoltz

Charlotte Carolina Stoltz

1794 - 1872

30. jūnijā mirusi un 4. jūlijā apbedīta Karolīne Štolca, dzim. Šahnere, dzimusi Rankā, 70 gadus veca, atraitne. Nāves cēlonis – nervu drudzis.

LVVA, 235.f., 4.apr., 555.lieta, 21.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1872.g. mirušo reģistrs, Nr.13)

Vīrs

Carl Stoltz (1792-1860)