CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Catharina Aidnik

Catharina Aidnik

1856 - 1919

Johans Aidniks, vecāki Mihaels un Anna, dzimis 1847.gadā Kirumpejā [Igaunijā], atraitnis, kurpniekmeistars un Erharda Rozālija Katarīna, Karla un Alīdes Beates Angelikas meita, dzimusi 1856.g. 23.aprīlī Cēsīs, neprecējusies, luterticīga – uzsaukti 1883.g. 6., 13., 20. datumā [mēnesis nav norādīts].

LVVA 235.f., 7.apr., 88.lieta, 28.lp. (Cēsu pilsētas vācu draudzes 1883.g. laulāto reģistrs, Nr.2)

Vīrs

Johann Aidnik (1847-1919)

Bērns/i

Constantin Aidnik (1887-1888)

Adam Aidnik (1885-1889)

Edgar Aidnek (1884-1885)

Margarethe Aidnik (1890-1918)