CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Caroline Kirschmann

Caroline Kirschmann

1856 - 1859

26.maija vakarā mirusi, 29.maijā apbedīta. Katrīnkalns, Karlīne Kiršman (Karline Kirschmann), Kārļa un Jūles meita. Dzimusi Cēsu pilsmuižā, 2 gadus un 5 mēnešus vecs bērns. Nāves cēlonis – nobraukta (Todtgefahren).

LVVA, 235.f., 4.apr., 592.lieta, 28.lp. (Cēsu ev.- luter. bazn. lauku latviešu draudzes 1859.g. mirušo reģistrs, Nr. 71)

13. janvārī no rīta dzimusi, 24. februārī kristīta. Cēsu pils Līcis māja. Karlīne Kiršmane (Karlihne Kirschman). Tēvs –mežsargs Kārlis Kiršmans, māte – Jūle.

LVVA, 235.f., 4.apr., 262.lieta, 69.lp. (Āraišu ev.luter. bazn. latviešu draudzes 1857.g. dzimušo un kristīto reģistrs, Nr.26)