CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Caroline Hartmann

Caroline Hartmann

1782 - 1847

3. maijā četros rītā mirusi un 8. maija pusdienlaikā apbedīta jaunkundze Karolīne Hartmane, dzimusi Harjalas mācītājmuižā, 64 gadus veca, neprecējusies. Nāves cēlonis – paralīze.

LVVA, 235.f., 4.apr., 551.lieta, 5.lp. (Cēsu ev.-lut. vācu draudzes 1847.g. mirušo reģistrs, Nr.7)