CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Caroline Angelika Bielinowitsch

Caroline Angelika Bielinowitsch

1872 - 1876

6. decembrī mirusi un 10. decembrī apbedīta Karolīne Angelika, valsts padomnieka Dr. Apolināra Beļinoviča un viņa sievas Angelikas, dzim. Sternfels, meita, dzimusi Opočkā, 4 gadus un 10 mēnešus veca. Nāves cēlonis – skarlatīna (Scharlach).

LVVA, 235.f., 4.apr., 558.lieta, 22.lp. (Cēsu pilsētas vācu draudzes 1876.g. mirušo reģistrs, Nr.27)

Brālis

Wladyslaw Alfred Edmund Bielinowitsch (1865-1877)