CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Caroline Alide Pohl

Caroline Alide Pohl

1824 - 1869

22. februārī mirusi un 27. aprīlī apbedīta kundze Karolīne Alīde Pola, dzim. Lundberga, dzimusi Pērnavā, 44 ½ gadus veca, precējusies. Nāves cēlonis – sirdskaite.

LVVA, 235.f., 4.apr., 552.lieta, 22.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1869.g. mirušo reģistrs, Nr.5)

Vīrs

Carl Friedrich Ernst Pohl (1823-1882)

Bērns/i

Emma Pohl (1857-1859)