CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Carl von Petersenn

Carl von Petersenn

1856 - 1919

25.martā 10os no rīta dzimis, 9.maijā kristīts Carl Anton Petersenn. Vecāki: pilsētas sekretārs Antons Petersenn un viņa sieva Amalie, dzim. Apping, abi luter. Krustvecāki: kolēģijas padomnieks Dr. Carl Petersenn un viņa sieva Jutta, dzim. Engelhard, Dr. Gustav Petersenn un viņa sieva Elise, dzim. Wellich, īpašnieks caur ķīlu Theodor Apping un nomnieks Julius Apping, Dem. Emilie Apping. Kristījis māc. Holsts bērna vecāku mājā.

LVVA, 235.f., 4.apr., 517.lieta, 10.lp. (Cēsu pilsētas vācu draudzes 1856.g. dzimušo un kristīto reģistrs, Nr.9)