CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Carl Leonhard von Grothuss

Carl Leonhard von Grothuss

1809 - 1847

30. oktobrī piecos rītā pilsētā miris un 5. novembra pusdienlaikā apbedīts pensionēts zemestiesas sekretārs Karls Leonhards fon Grothūzs, dzimis Ozolu muižā (Apsenau), 38 gadus vecs, precējies. Nāves cēlonis – dilonis.

LVVA, 235.f., 4.apr., 531.lieta, 8.lp. (Cēsu ev.-lut. vācu draudzes 1847.g. mirušo reģistrs, Nr.29)

Tēvs

Carl Magnus von Grothuss (1781-1840)

Sieva

Henriette von Grothuss (1811-1843)

Brālis

Carl Georg von Grothuss (1824-1894)