CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Carl Gottfried Reyher

Carl Gottfried Reyher

1759 - 1810

29. martā pilsētā miris un 2. aprīlī apbedīts namnieks, zeltkalis un sudrabkalis Karls Gotfrīds Reihers, 51 gadu vecs.

LVVA, 235.f., 3.apr., 33.lieta, 290.lp. (Cēsu ev.-lut. vācu draudzes 1810.g. mirušo reģistrs)

Karls Gotfrids Reiers cēsniekiem bija labi pazīstams namnieks un zelta apstrādātājs. 1808. -1810. gadā viņam piederēja īpašums tagadējā L. Katrīnas ielas nr. 19 gruntgabalā. K. G. Reiers no saviem vecākiem bija mantojis "11 mucas vietas zemes ārpus Raunas vārtiem starp Raunas un Liepas muižas ceļiem", ko sauca par Reierlandi un kas mūsdienās atbilst mājvietām Pumpura, Zvaigžņu, Priekuļu un piegulošajā Poruka ielas posmā.

Cēsnieks un viņa nams: Bērzaines iela 5 un Bērzaines iela 7 (autore: Dace Cepurīte)