CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Carl Friedrich Ernst Pohl

Carl Friedrich Ernst Pohl

1823 - 1882

15. februārī miris pastmeistars (Postmeistar) Karls Frīdrihs Ernsts Pols, 58 ½ gadus vecs, precējies. Nāves cēlonis – plaušu karsonis. Apbedīts 22. februārī.

LVVA, 235.f., 7.apr., 89.lieta, 38.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1882.g. mirušo reģistrs, Nr.2)

15. janvārī mirusi un 21. janvārī apbedīta Emma Marija Alīde, miesniekmeistara (Knochenhauermeistar) Karla Pola un viņa sievas Karolas, dzim. Lundberga, meita, dzimusi Cēsīs, 1 ¼ gadus veca. Nāves cēlonis – vājums (Siechtum).

LVVA, 235.f., 4.apr., 518.lieta, 29.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1859.g. mirušo reģistrs, Nr.1)

Sieva

Caroline Alide Pohl (1824-1869)

Bērns/i

Emma Pohl (1857-1859)