CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Bernhard Gustav Leybold

Bernhard Gustav Leybold

1831 - 1831

25. augustā miris un 29. augustā apbedīts Frīdrihs Bernhards Leibolds, 4 mēnešus un 18 dienas vecs.

LVVA, 235.f., 3.apr., 34.lieta, 208.lp. (Cēsu ev.-lut. vācu draudzes 1831.g. mirušo reģistrs)