CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Auguste Weissenfeldt

Auguste Weissenfeldt

1854 - 1920

1854. gada 21. oktobrī dzimusi, 30. decembrī kristīta. Auguste Amālija Veisenfeldte. Vecāki: konditors Georgs Augusts Veisenfeldts un viņa sieva Anete Amālija Karolīna, dzim. Tītjensa.

LVVA, 235.f., 4.apr., 538.lieta, 6.lp. (Cēsu ev. luter. vācu draudzes 1854.g. dzimušo un kristīto reģistrs, Nr.27)