CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Anna Kuelpe

Anna Kuelpe

1826 - 1898

15.jūnijā 8.45 vakarā mirusi, 18.jūnijā apbedīta. Anna Kuelpe, dzimusi Viegand (Wiegand). Dzimusi Lēdurgā, 71¾ gadus veca, atraitne. Nāves cēlonis – vēzis (от рака).

LVVA, 235.f., 12.apr., 113.lieta, 11.lp. (Cēsu pilsētas ev.luter. bazn. vācu draudzes 1898.g. mirušo reģistrs, Nr.22)