CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Anna Elisabeth Toennison

Anna Elisabeth Toennison

1857 - 1863

31. martā mirusi un 7. aprīlī apbedīta Anna Elizabete, pastnieka Karla Tenisona un viņa sievas Marijas meita, dzimusi Cēsīs, 6 gadus veca. Nāves cēlonis – krūšu slimība.

LVVA, 235.f., 4.apr., 546.lieta, 9.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1863.g. mirušo reģistrs, Nr.9)