CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Andreas Pussel

Andreas Pussel

1815 - 1889

1889.gada 20. aprīlī 8os no rīta Rīgā miris, 27. aprīlī apbedīts Andreas Pussels (Andreas Pussel). 73 gadus vecs, dzimis Lāzberģa muižā (Fianden), atraitnis, lauksaimnieks. Nāves cēlonis – urīnpūšļa slimība (Blasenleiden).

LVVA, 235.f., 7.apr., 89.lieta, 278.lp. (Cēsu pilsētas ev.luter. vācu draudzes 1889.g. mirušo reģistrs, Nr.17)