CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Amalie von Domarus

Amalie von Domarus

1791 - 1859

30. janvārī mirusi un 7. februārī apbedīta atraitne Amālija Domarusa, dzim. Dīca, dzimusi Rūjienā, 64 gadus veca. Nāves cēlonis – tūska (Wassersucht).

LVVA, 235.f., 4.apr., 518.lieta, 31.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1860.g. mirušo reģistrs, Nr.6)

Vīrs

Carl Wilhelm von Domarus (1796-1859)