CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Alphons Eugen Johannes Victor Kalde

Alphons Eugen Johannes Victor Kalde

1878 - 1899

21. janvārī 8os rītā Eikaišos miris un 28. janvāra pēcpusdienā apbedīts Vācijas pavalstnieks, pārvaldnieks Alfons Johans Eižens Viktors Kalde, dzimis Rūjienā, 20 ¼ gadus vecs, neprecējies. Nāves cēlonis – saindēšanās ar indi.

LVVA, 235.f., 12.apr., 114.lieta, 11.lp. (Cēsu pilsētas vācu draudzes 1899.g. mirušo reģistrs, Nr.4)