CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Alfred Wieting

Alfred Wieting

1910. gada 30.oktobrī 1.30 dienā miris, 3.novembrī apbedīts. Vītiņš Alfrēds (Pētera dēls) (Wihtin, Alfred), dzimis Palsmanē, 36 gadus vecs, precējies. Nāves cēlonis – tuberkuloze (Tubercul.).

LVVA, 235.f., 15.apr., 676.lieta, 62.lp. (Cēsu pilsētas ev. luter. vācu draudzes 1910.g. mirušo reģistrs, Nr.24)