CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Alexander Klawing

Alexander Klawing

1891 - 1898

7. martā 1:45 rītā miris un 11. marta pusdienlaikā apbedīts Aleksandrs Pēteris Georgs Kļaviņš, mirušā nomnieka Pētera Kļaviņa un viņa sievas Fannijas dēls, 6 gadus un 3 mēnešus vecs. Nāves cēlonis – nieru slimība. Līķis atvests no Rīgas ar Vidzemes gubernatora atļauju.

LVVA, 235.f., 12.apr., 113.lieta, 9.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1898.g. mirušo reģistrs, Nr.10)