CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Alexander Johan von Neuenkirchen

Alexander Johan von Neuenkirchen

1805 - 1865

1. oktobrī miris un 14. oktobrī apbedīts kolēģijas padomnieks un bruņinieks Johans Aleksandrs fon Neienkirhens, dzimis Rīgā, 60 ½ gadus vecs, precējies. Nāves cēlonis – nervu trieka (Nervenschlag).

LVVA, 235.f., 3.apr., 4.lieta, 548.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1865.g. mirušo reģistrs, Nr.25)

Rīkojumi un paziņojumi. Tiek paziņots, ka 1859. gada 28. oktobrī līdz šim Vidzemes guberņas valdībā par kancelejas ierēdni strādājošais Neuenkirchen tiek iecelts par arhivāra palīgu.

Livländische Gouvernements-Zeitung, 23.11.1859