CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Aleksander Nikitin

Aleksander Nikitin

1843 - 1904

29.oktobrī miris, 4.novembrī apbedīts. Cēsu pilsētas sīkpilsonis Aleksandrs Ņikitins Platona dēls, 61 gadu vecs. Nāves cēlonis – sirds slimība (порок сердца)

LVVA, 232.f.,5.apr., 1.lieta, 284.lp. (Cēsu Kristus Apskaidrošanas pareiztic. draudzes 1904.gada mirušo reģistrs, Nr.8)

Līgavainis – Cēsu pilsētas goda pilsonis būvnieks Pēteris Meņģelis (vecāki - Mārcis un Latte – miruši), dzimis Kārļa muižā; ev.lut.; neprecējies; 47 gadus un 8 mēnešus vecs. Līgava – Cēsu pilsēta, virsmežziņa meita Karolina Elena Ņikitina (Caroline Ellen Nikitin) (vecāki – virsmežz. un namīpašnieks Aleksandrs un Doroteja Otīlija – dzīvi); dzimusi Ogresmuižā; ev.lut.; 28 gadus un 5 mēnešus veca. Uzsaukti Āraišu ev. lut. baznīcā (31.03., 7.04., 15.04.), laulāti Cēsīs.

LVVA, 6739.f., 2.apr., 17.lieta, 219., 220.lp.(Āraišu latviešu draudzes 1902.gada saderināto, uzsaukto un laulāto reģistrs, Nr.20)