CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Albinus Berthold

Albinus Berthold

1865 - 1932

Miris Cēsu pilsētas domnieks – lībiešu patriots.
11. jūnijā Rīgā miris Cēsu telefona kantora priekšnieks un pilsētas domnieks Albins Bertholds. Nelaiķis dzimis 1865. g. 13. martā Dundagas jūrmalā. Viņš bija viens no pirmajiem lībiešiem, kurš jau agrā bērnībā centās pēc izglītības. Pirmās gaitas skolā sācis Košragā un vēlāk Kubeles skolā pie Ernesta Dinsberga. Kolkas raga bākas apkalpošanai tanī laikā ierīkoja telegrāfa staciju, kurā Bertholdu uzņēma par mācekli līdz karadienesta laikam Pēc kara deenesta B. dabūja pastāvīgu vietu Cēsu pasta telegrāfa kantorī. B. bieži apciemoja savus tautiešus dzimtā jūrmalā.
Kad 1922. g. Mazirbē nodibināja lībiešu tautisko kulturēlo savienību, B. kā karsts patriots stājās ar tās darbiniekiem sakaros, brauca uz dzimto jūrmalu piedalīties svinībās. Vēl īsi pirms nāves B. rakstīja lībiešu mēnešrakstā un mudināja katru lībieti turēt augstā cieņā savu tautību un mātes valodu.
Pag. gadā B. tika iewēlēts Cēsu pilsētas domē no demokrātiskās strādniecības un darba inteliģences saraksta. Līdz pat pēdējam laikam darbojās pilsētas tehniskajā komisijā, bija rūpīgs un apzinīgs darbineeks.
Nelaiķa mirstīgās atliekas uz Cēsīm pārveda 14. jūnijā un dienu vēlāk (15. jūnijā) guldīja zemes klēpī – vācu draudzes (agrākajos pilsētas) kapos. Izvadīšanas un apbedīšanas garīgo ceremoniju izpildīja Cēsu lauku draudzes māc. Apkalns, jo nelaiķis bija šīs draudzes loceklis. Vaiņagus noliekot, atvadīšanās vārdus teica: pasta un telegrāfa departamenta pārstāvis, Cēsu telefona kantora pr-ka v. izp. J. Grasis, VI. telegrāfa un telefona rajona pr-ks R. Kauce, Cēsu pils. galvas b. R. Janelsītis (nolika vaiņagu domes un waldes vārdā), Cēsu pasta kantora pr-ks M. Liberts, Valmeeras un Jelgavas pasta kantora pārstāvji u.c. Sirsnīgus atvadīšanās vārdus teica nelaiķa tuvinieku uzdevumā skol. M. Sietiņsons. Svaigā kapu kopiņa iegrima krāšņu ziedu klēpī. Lai salda dusa pēc gara darba cēliena.

Cēsu Avīze, 18.06.1932

Albinam Bertholdam 3. Vasaras svētkos atklās pieminekli. Pagājuši jau 3 gadi, kopš pilsētas (vācu) kapos atdusas Cēsu telefona kantora bij. pr-ks un sabiedriskais darbinieks Albins Bertholds. Viņš bija Cēsīs iecienīts kā kluss, sirsnīgs un dziļi reliģiozs cilvēks. Nelaiķis cēlies no slavenās lībiešu cilts, piedzimis zvejnieka ģimenē. Saviem vecākiem viņš bijis trīspadsmitais bērns. Kā savā jaunībā, tā vēlākā dzīvē B. pārcietis daudz grūtību, tomēr ar lielu neatlaidību izlauzis sev ceļu uz redzamu stāvokli sabiedrībā. Bertolda piederīgie kopā ar viņa cienītājiem nelaiķa atdusas vietā ceļ glītu pieminekli, kuru atklās un iesvētīs 11. jūn. pl. 12 dienā.

Cēsu Vēstis, 07.06.1935

Sieva

Marija Berthold (1873-1953)