CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Agnes Benigna Berlis

Agnes Benigna Berlis

1786 - 1859

6. aprīlī mirusi un 14. aprīlī apbedīta Biena Berlisa (Berliss), dzim. Petersena, dzimusi Popē, Kurzemē, 71 gadu un 8 mēnešus veca, atraitne. Nāves cēlonis – krūšu slimība (Brustleiden).

LVVA, 235.f., 4.apr., 518.lieta, 29.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1859.g. mirušo reģistrs, Nr.9)