CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Adalbert von Tiesenhausen

Adalbert von Tiesenhausen

1813 - 1879

30. oktobrī miris Karls Adrians Nikolauss Adalberts barons fon Tīzenhauzens, 65 ¼ gadus vecs, precējies. Nāves cēlonis – sirdskaite. Apbedīts 2. novembrī.

LVVA, 235.f., 7.apr., 89.lieta, 15.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1879.g. mirušo reģistrs, Nr.26)

[..] Cand. juris Adalbert v. Tiesenhausen [..]

Rigasche Zeitung, 08.08.1842

1848. gada 12. novembrī dzimis, 7. aprīlī kristīts. Karls Ensts Ādolfs barons fon Tīzenhauzens. Tēvs – Augstākās Zemestiesas portonotārs Adalberts barons fon Tīzenhauzens (Adalbert von Tiesenhausen), māte - Antonija, dzim. Suk (Suck).

LVVA, 3142.f., 2.apr., 25.lieta, 71.lp. (Rīgas Sv. Jēkaba ev. luter. bazn. vācu draudzes 1849.g. dzimušo un kristīto, Nr.33)